slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image slide_image

fundatia artera

Pe înţelesul Fundaţiei Artera elementele tradiţiei cultural-social-economică, trebuie integrate în viaţa tuturor naţionalităţilor din România, încât să-şi păstreze vitalitatea lor de demult.

XVII. Míves Emberek Sokadalma

Fundaţia Artera are ca obiective popularizarea şi păstrarea tradiţiilor materiale şi spirituale din Transilvania şi convertirea lor în moştenire vie, precum şi detectarea nevoilor. Activitatea fundamentală se concentrează în jurul descoperirii valoriilor populare şi în acest scop principalul eveniment al Fundaţiei este Serbările Meşteşugarilor organizat mereu în cea de-a treia săptămână a lunii iulie. Cea mai importantă preocupare a fundaţiei este descoperirea meşteşugarilor din cele mai ascunse provincii şi organizarea predării meşteşugurilor populare celor mai tineri interesaţi de arta populară în Casa de Creatie Artera. De-a lungul anilor, Fundaţia Artera a acumulat o experienţă bogată. Valorile patrimoniului cultural național – datorită posibilităților amplificate după anii ’90 – sunt culese, preluate, păstrate și transmise. Dorește să și le salveze și să le cultive pentru formarea membrilor și plăcerea de a le arăta și altor comunități. 

-