Minden programmal a régió megismertetése, a térség gazdasági és üzleti fejlesztése, élénkítése, a kulturális turizmus fejlesztése a célunk, hogy baráti találkozások színtere legyen minden rendezvényünk, programunk.  Reményeink szerint méltán tekinthető a régió kiemelkedő kulturális eseményének. 

”Évről évre a MES gyűjti össze azokat az embereket,akik a saját népi hagyományaink mezején keresik aktuális szórakozásukat. …A MES talán ezzel emelkedik ki a vidék nyári fesztiválkínálatából: jó alkalom ez mindannyiunk számára, hogy pár  napig „vegytisztán”kapjuk kézhez a saját kultúránkat.

A kézműves tábor célja, hogy a gyerekek, fiatalok tevékenységét fejlessze; lehetőséget nyújtson a hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek, szórvány közösségekben élő gyerekeknek, hogy szervesen bekapcsolódjanak egy alkotó közösségbe, részt vegyenek általuk kedvelt kézműves tevékenységekben. Szeretnénk megismertetni és megszerettetni az ide látogató gyerekekkel a régi népi mesterségeket, fejleszteni a gyerekek szépérzékét, kézügyességét, önbizalmukat erősíteni

Az immáron a tízennégy  éves Mesefalu tapasztalatával elmondhatjuk, hogy alkotótáborok, mint generációkközti találkozók, kulcsfontosságot játszanak a kézművesek  közösségének építésben: idősek tanítják a gyerekeket a népi szokásokra, a helyi mesterségekre.

 

 

-

Minden nap 12-17 óra között működne, ami
azt jelzi, hogy a gyerekek az iskolai program után betérhetnek, akár rendszeresen is és tar-
talmas délutánokat tölthetnek egy családias
 mondhatni mézeskalács házban. (Bútorfestés-
sel elkészített bútordarabok, kemence,
kályha…).Az ötletet a Leonardo Partnerség BEADED jEUwelry projektje adta.
Kézműves mesterek bevonásával tekinthetnek
bele és sajátíthatnak el több mesterséget is alap
és középfokon:

  • bútorfestés; mézeskalács készítés; nemezelés; bogozás; baba készítés; szövés; hímzés; csuhészobrászat; gyöngyfűzés,agyagozás; sütés-főzés nagymama módra; 

Más tevékenységek:

  • népi gyermekjátékok és népdalok
  • színjátszás (legendáink, mondáink)
  • műhelyek látogatása
  • ünnepi szokásaink, hagyományaink megismertetése

    Közösségfejlesztő tevékenységünkkel a magyar kulturális örökség  népszerűsítésére vállalkozunk. A projekt célja az erdélyi kézművesek promoválása, hogy megélhetésüket biztosítani tudják a szülőföldjükön, illetve a Kárpát-medence ősi értékeinek megismerése. Az előadások érintik a népművészeti alkotások készítésében alkalmazott technikákat, a Székelyföldön lévő múzeumok és az élő népművészet kapcsolatát, a civil szervezetek szerepét a hagyományápolásban. A hagyományápoló civil szervezeti lét kölcsönös megismerése a Békésmegyei Népművészeti Egyesület és az erdélyi egyesületek között.

2019 

Ez évben a Csoóri Sándor Alap támogatásával sikerült egy alkotóházat felújítani, s ez erőt adott, és erőt kell adnia továbbra is, hogy ínség, igaztalanságok, politikai dulakodásaink közepette, napi küszködések ellenére is érezzük: gazdagok vagyunk, mert lelkében gazdag az ember . A 2o év alatt meggyűjtött „vakarék-lelkierő” áldást terem, amely biztonságot nyújt, táplál és védelmünkre szolgál.